Ścieżka edukacyjno-przyrodnicza Brodno

Ścieżka edukacyjno-przyrodnicza – trasa o długości ok. 250 m biegnąca po drewnianych kładkach przez tereny podmokłe nad brzegiem wielkiego starorzecza Odry. W jej skład wchodzi altana kryta strzechą z balustradą, stołem i ławkami, pomost oraz tablice informacyjne prezentujące bogactwo ekosystemów Łęgów Odrzańskich z występującą w nich fauną i florą.

Miejsce to występuje na trasach

Żółta pętla lokalna Szlaku Odry
15.9

Dystans

3 atrakcje

Punkty

Mieszana

Typ trasy

Szlak rowerowy północnej części gm. Środa Śląska - zielony
28

Dystans

3 atrakcje

Punkty

Mieszana

Typ trasy