Kościół par. pw. św. Andrzeja Apostoła Środa Śląska

Kościół par. pw. św. Andrzeja Apostoła,  jeden z najstarszych na Śląsku, wzmiankowany w 1233 r. Budowę dzisiejszego korpusu nawy głównej rozpoczęto w 1248 r. Prezbiterium przebudowano w l. 1378-88. Obok kościoła gotycka obronna dzwonnica wys. 32 m z poł. XIV w., na której znajduje się taras widokowy. Przy zachodniej ścianie dzwonnicy barokowa figura św. Jana Nepomucena z 1728 r.

Warto obejrzeć ołtarz główny z XVIII w. , ambonę z XVII w. i  figurkę Madonny Średzkiej z XV w. Początki kościoła sięgają XII w. Z pierwotnej dwunastowiecznej budowli zachowały się jedynie ściany zewnętrzne naw bocznych. W 1248 r. w czasie walk między synami Henryka Pobożnego kościół najprawdopodobniej spłonął wraz z ukrywającą się w nim grupą pięciuset mieszczan. Z końcem XIII w. odbudowano nawę główną, która w niezmienionym kształcie przetrwała do dziś.

Obok kościoła gotycka wolnostojąca 32 metrowa dzwonnica z połowy XIV w. z sezonowym punktem informacji turystycznej oraz tarasem widokowym. Przy zachodniej ścianie dzwonnicy barokowa figura św. Jana Nepomucena z 1728 r.

Miejsce to występuje na trasach

Czerwona pętla lokalna Szlaku Odry
58.2

Dystans

3 atrakcje

Punkty

Mieszana

Typ trasy

Szlak rowerowy północnej części gm. Środa Śląska - zielony
28

Dystans

3 atrakcje

Punkty

Mieszana

Typ trasy