Rynek Środa Śląska

Rynek o wrzecionowatym kształcie o długości 335 m, charakterystyczny dla starych polskich osad targowych. Centralną część rynku zajmuje gotycki ratusz z XV w., przebudowany w XVI i XIX w. Wokół rynku stylowe kamienice z XIX w.

Miejsce to występuje na trasach

Czerwona pętla lokalna Szlaku Odry
58.2

Dystans

3 atrakcje

Punkty

Mieszana

Typ trasy

Szlak rowerowy północnej części gm. Środa Śląska - zielony
28

Dystans

3 atrakcje

Punkty

Mieszana

Typ trasy

Szlak rowerowy południowej części gm. Środa Śląska - żółty
20.5

Dystans

3 atrakcje

Punkty

Mieszana

Typ trasy