Ratusz w Środzie Śląskiej Środa Śląska

Gotycki ratusz z XV w., przebudowany w XVI i XIX w. W trzech salach, w których odkryto warstwy renesansowych polichromii z XVI/XVII w., mieści się muzeum regionalne. Warto w nim zobaczyć słynny, złoty Skarb Średzki składający się z setek złotych i srebrnych monet, ozdób i złotego, wysadzonego kamieniami diademu z XV w. Skarb wykopano przypadkowo w 1988 r. podczas budowy fundamentów domu. Obok ratusza pomnik średniowiecznego rycerza Rolanda.

Obecnie siedziba samorządu gminnego, wzniesiony we wsch. części rynku (pl. Wolności). Pochodzi z późnego średniowiecza, zbudowany na miejscu wcześniejszego drewnianego. Prawdopodobnie na miejscu dzisiejszego, pochodzącego z XV wieku ratusza istniał wcześniejszy, z XIII w. Budynek zbudowano na planie litery L, krótsze, północne skrzydło połączono z już istniejącą wieżą więzienną. W obu skrzydłach znajdowały się przejazdy, jeden z nich zachował się do dziś w niezmienionym kształcie. Najstarszym elementem jest wieża, niegdyś stanowiąca więzienie, zbudowana najprawdopodobniej w XIV w. Najstarsza wzmianka na jej temat pochodzi z 1466 r. i wiąże się ze straceniem burgrabiego Azenheimera. Obok najokazalszej, wyróżniającej się gotyckim sklepieniem sali rajców, w ratuszu znajdował się także sąd, waga miejska i szynk. Ze skromnego wystroju zewnętrznego do dziś zachowała się dekoracja szczytu południowego z odnowionymi wnękami okiennymi i piękną dekoracją malarską oraz krenelarz, najlepiej widoczny w skrzydle północnym.

Miejsce to występuje na trasach

Czerwona pętla lokalna Szlaku Odry
58.2

Dystans

3 atrakcje

Punkty

Mieszana

Typ trasy

Szlak rowerowy północnej części gm. Środa Śląska - zielony
28

Dystans

3 atrakcje

Punkty

Mieszana

Typ trasy