Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osb fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy95/46/WE(RODO), informujemy, iż:

  1. administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Wrocławska 2 , 55-300 Środa Śląska;
  2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail specrodo@wp.pl lub adresem do korespondencji: Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej, ul. Wrocławska 2, 55-300 Środa Śląska
  3. celem przetwarzania danych jest realizacja zadań samorządu powiatowego na podstawie art. 6 ust. 1 lit.a, c, e;
  4. dane udostępnione przez Panią/Pana będą/nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim, mogą zostać udostępniane tylko organom upoważnionym na podstawie przepisw prawa;
  5. administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisw dotyczących archiwizacji wynikających z instrukcji kancelaryjnej;
  7. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osb fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  8. Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  9. podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania czynności związanych z realizacją zadań ustawowych samorządu powiatowego;
  10. dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Portal internetowy wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plikw cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plikw cookies na Twoim komputerze.